CEIP TALAIOT - Organitzacio

Organització

COMUNITAT DE PETITS (3-6 anys)

Els infants d’aquesta comunitat parteixen de la pregunta “Com és el món?” i l’organització del dia a dia ha de tenir molt present les inquietuds que venen donades per aquesta pregunta i per les necessitats que tenen els nens i les nenes d’aquesta comunitat.
Els infants de la comunitat de petits, malgrat sempre es troben amb una mateixa estructura horària mai viuran un dia igual a l’altre, mantenir una estructura basada en unes rutines els dóna molta seguretat, i es senten tranquils i relaxats en el seu dia a dia.

COMUNITAT DE MITJANS I COMUNITAT DE GRANS (6-12 anys)

En alguns aspectes aquestes comunitats es tracten de manera conjunta ja que el seu dia a dia coincideix en horaris i rutines, i la seva inquietud és respondre a la pregunta “Com funciona el món?”.
Aquí hi tindran gran importància les relacions que s’hi donen entre les coses: perquè?, per a què? Entren en joc totes aquelles situacions que tenen a veure com està organitzat el món, les lleis que el regeixen, les dinàmiques que s’hi donen, les deduccions a partir de les experiències, etc.

Un dia a l'escola


COMUNITAT DE PETITS
8:45 h Entrada relaxada
De 8:45 a 10:30h Lliure circulació / taller
De 10:30 a 11:30h Berenar col·lectiu / lliure circulació
De 11:30 a 13h Lliure circulació / taller
De 13 h a 13.30h Activitat de tancament / lliure circulació
13:45h Sortida relaxada

COMUNITAT DE MITJANS
8:45 h Entrada relaxada / organització del dia / lliure circulació
De 9.15 a 10h Lliure circulació / tallers
De 10 a 11h Lliure circulació / tallers
De 11 a 12h Berenar col·lectiu / lliure circulació
De 12 a 13h Lliure circulació
De 13 a 13:45h Registre / lliure circulació

COMUNITAT DE GRANS
8:45 h Entrada relaxada / organització del dia / lliure circulació
De 9.15 a 10h Lliure circulació / tallers
De 10 a 11h Lliure circulació / tallers
De 11 a 12h Berenar col·lectiu / lliure circulació
De 12 a 13h Lliure circulació
De 13 a 13:45h Tutories individualitzades / registre / lliure circulació

Grups de Referència

Els grups de referència és una estructura organitzativa que serveix de guia pels infants que hi volen pertànyer i tot dependrà dels requisits i/o compromisos específics que els nens i les nenes vulguin assumir. Es tracta d’una estructura abstracta, no s’ha d’entendre com un conjunt espais físics on els infants d’aquest grup en concret es reuneixen. La decisió d’estar i mantenir-se en el grup sempre és de l’infant amb la qual diàriament complirà els requisits i responsabilitats del grup en el que vol estar.
Els grups de referència funcionen com a brúixola que guia als infants en el seu procés d’autoregulació ja que tindran diferents possibilitats d’acció depenent del grup en el que estiguin, indicant a cada un com organitzar el seu dia a dia a l’escola. Tots els grups de referència estan dissenyats partint de les etapes de desenvolupament i en ells es tenen molt en compte els interessos dels infants.

REQUISITS

EXPLORACIÓ RUTINES REUNIÓ

Netejar el plat i la taula.

Descobrir els diferents espais i propostes de l’escola.

Conec l’existència de tallers i m’apunt a algun de tant en tant.

Netejar el plat i la taula.

Començar un taller diari.

Fer registre diari complint els requisits de rutines.

Netejar el plat i la taula.

Fer dos tallers/treballs personals cada dia.

Els treballs personals han de tenir una durada mínima de 30 minuts.

Fer registre diari complint els requisits de reunió.

Assistir a la reunió setmanal.

Pintar els colors dels tallers/treballs personals al calendari mensual cada dia.

ASSEMBLEA ELEMENTAL ASSEMBLEA AVANÇADA ASSEMBLEA AUTÒNOMA

Netejar el plat i la taula.

Fer dos tallers/treballs personals cada dia.

Els treballs personals han de tenir una durada mínima de 45 minuts.

Fer 2 recerques al trimestre amb diferents fonts d’informació (llibres, revistes, entrevistes…).

Fer registre diari complint els requisits assemblea elemental.

Fer un taller/treball personal de cada color cada dues setmanes.

Cada setmana s’ha de fer el registre al manco en dos idiomes.

Fer una presentació trimestral.

Gestionar l'horari i assistir als tallers sense que l’adult vengui a cercar-me.

Assistir a l’assemblea setmanal i assumir un dels rols: secretari i moderador.

Pintar els colors dels tallers/treballs personals al calendari mensual cada dia.

Netejar el plat i la taula.

Fer dos tallers/treballs personals cada dia.

Els treballs personals han de tenir una durada mínima de 45 minuts.

Fer 3 recerques al trimestre amb diferents fonts d’informació (llibres, revistes, entrevistes, Internet…).

Fer registre diari complint els requisits assemblea avançada.

Fer un taller/treball personal de cada color cada setmana.

Cada setmana s’ha de fer el registre en tres idiomes.

Fer una presentació trimestral en dues llengües diferents.

Fer la programació setmanal el dia establert, guardar-la i complir-la.

Gestionar l'horari i assistir als tallers sense que l’adult vengui a cercar-me.

Assistir a l’assemblea setmanal i assumir un dels rols: secretari i moderador.

Pintar els colors dels tallers/treballs personals al calendari mensual cada dia.

Netejar el plat i la taula.

Fer 10 tallers/treballs personals a la setmana; un de cada color.

Els treballs personals han de tenir una durada mínima de 45 minuts.

Fer 4 recerques al trimestre amb diferents fonts d’informació (llibres, revistes, entrevistes, Internet…) al manco de dues temàtiques diferents.

Fer registre diari complint els requisits assemblea autònoma.

Cada setmana s’ha de fer el registre en tres idiomes.

Fer una presentació trimestral en tres llengües diferents.

Fer la programació setmanal el dia establert, guardar-la i complir-la.

Gestionar l'horari i assistir als tallers sense que l’adult vengui a cercar-me.

Assistir a l’assemblea setmanal i assumir un dels rols: secretari i moderador.

Pintar els colors dels tallers/treballs personals al calendari mensual cada dia.

REGISTRE

EXPLORACIÓ RUTINES REUNIÓ

No hi ha requisits.

S’ha de fer a un full en blanc.

S'ha de fer un registre diari.

S’ha d'escriure la data diària.

Ha de tenir un mínim de 8 paraules diferents.

S’ha de llegir cada dia.

Es pot fer amb lletra majúscula o minúscula.

S'ha de fer al quadern de registre.

S'ha de fer un registre diari.

S’ha d'escriure la data diària.

Ha de tenir un mínim de 25 paraules.

S’ha de llegir cada dia.

Es pot fer amb lletra majúscula o minúscula.

S'ha de fer al quadern de registre.

Fer el registre en forma de gràfic una vegada a la setmana.

ASSEMBLEA ELEMENTAL ASSEMBLEA AVANÇADA ASSEMBLEA AUTÒNOMA

S'ha de fer un registre diari.

S'ha d'escriure la data diària.

Ha de tenir un mínim de 70 paraules.

S’ha de tenir cura de la presentació: lletra clara i llegible i paràgrafs definits.

S'ha de fer amb lletra minúscula.

S'ha de fer al quadern de registre.

S'han d'emprar signes de puntuació i connectors per unir els paràgrafs.

S’han d’aplicar les normes ortogràfiques de les majúscules i i/y (segons la llengua que s’usa).

No s'han de fer errades en les paraules habituals.

S’ha de fer en 2 llengües diferents.

S’ha de llegir 2 vegades per setmana en dues llengües diferents.

Fer el registre en forma de gràfic una vegada a la setmana

S'ha de fer un registre diari.

S'ha d'escriure la data diària.

Ha de tenir un mínim de 100 paraules (70 paraules en anglès).

S’ha de tenir cura de la presentació: lletra clara i llegible, paràgrafs definits, respectar els marges i no fer tatxades.

S'ha de fer amb lletra minúscula.

S'ha de fer al quadern de registre.

S'han d'emprar signes de puntuació i connectors per unir els paràgrafs.

S’han d’aplicar les normes ortogràfiques de les majúscules i i/y (segons la llengua que s’usa) i altres normes treballades.

No s'han de fer errades en paraules habituals.

S’ha de fer en 3 llengües diferents sense fer inferències d’altres llengües.

S’ha de llegir 3 vegades per setmana en 3 llengües diferents.

S'ha de fer una expressió escrita diària.

S'ha d'escriure la data diària.

Ha de tenir un mínim de 120 paraules (90 paraules en anglès).

S’ha de tenir cura de la presentació: lletra clara i llegible, paràgrafs definits, respectar els marges i no fer tatxades.

S'ha de fer amb lletra minúscula.

S'ha de fer al quadern de registre.

S'han d'emprar signes de puntuació i connectors per unir els paràgrafs.

No hi pot haver més de 5 faltes d’ortografia.

S’ha de fer en 3 llengües diferents sense fer inferències d’altres llengües.

S’ha de llegir 3 vegades per setmana en 3 llengües diferents.

Fer el registre en forma de gràfic una vegada cada dues setmanes.

QUÈ PUC FER?

EXPLORACIÓ RUTINES REUNIÓ

Lliure circulació pels ambients.

Apuntar-se i anar a 2 tallers/treballs personals diaris.

Tenir una carpeta a Arts.

Lliure circulació pels ambients.

Apuntar-se i anar a 2 tallers/treballs personals diaris.

Tenir una carpeta a Arts

Tenir un quadern de registre.

Lliure circulació pels ambients.

Apuntar-se i anar a 2 tallers/treballs personals diaris.

Tenir una carpeta a Arts.

Tenir un quadern de registre, un de tallers i un arxivador.

Fer sol·licituds.

Sol·licitar sortides per l’entorn.

Fer tallers de cuina.

Utilitzar la tirolina.

Utilitzar la taula de ping-pong.

ASSEMBLEA ELEMENTAL ASSEMBLEA AVANÇADA ASSEMBLEA AUTÒNOMA

Lliure circulació pels ambients.

Apuntar-se i anar a 2 tallers diaris.

Fer més de 2 treballs personals diaris.

Tenir una carpeta a Arts.

Tenir un quadern de registre, un de tallers i un arxivador.

Fer sol·licituds.

Fer tallers de cuina.

Preparar i sol·licitar sortides dins el municipi i l’entorn més proper.

Utilitzar la tirolina.

Utilitzar la taula de ping-pong.

Utilitzar el llit elàstic.

Fer la programació setmanal (amb sol·licitud).

Fer el registre abans de les 13h (amb sol·licitud) a multiambients, llengües, anglès i passadís del primer pis (quan estigui obert).

Lliure circulació pels ambients.

Apuntar-se i anar a 2 tallers diaris.

Fer més de 2 treballs personals diaris.

Tenir una carpeta a Arts.

Tenir un quadern de registre, un de tallers i un arxivador.

Fer sol·licituds.

Fer tallers de cuina.

Preparar i sol·licitar sortides per Mallorca. - Dur un estoig de casa (amb sol·licitud).

Utilitzar la tirolina.

Utilitzar la taula de ping-pong.

Utilitzar el llit elàstic.

Fer el registre abans de les 13h (amb sol·licitud) a multiambients, llengües, anglès i passadís del primer pis (quan estigui obert).

Lliure circulació pels ambients.

Apuntar-se i anar a 2 tallers diaris.

Fer més de 2 treballs personals diaris.

Tenir una carpeta a Arts.

Tenir un quadern de registre, un de tallers i un arxivador.

Fer sol·licituds.

Fer tallers de cuina.

Preparar i sol·licitar sortides per Mallorca i per fora.

Dur un estoig de casa (amb sol·licitud).

Utilitzar la tirolina, el ping-pong i el llit elàstic. - Ajudar a l’acompanyant a dirigir un taller que prèviament heu fet o vos heu preparat (amb sol·licitud).

Usar espais que no estan oberts a la lliure circulació amb sol·licitud (sempre que un acompanyant vos pugui veure).

Tenir un corrector (típex).

Fer el registre abans de les 13h (amb sol·licitud) a multiambients, llengües, anglès i passadís del primer pis (quan estigui obert).

ÚS DELS CHROMEBOOKS

EXPLORACIÓ RUTINES REUNIÓ

Als tallers.

Als tallers.

Als tallers.

Per emprar el classroom i fer els tallers del dia com a treball personal (amb sol·licitud).

ASSEMBLEA ELEMENTAL ASSEMBLEA AVANÇADA ASSEMBLEA AUTÒNOMA

Als tallers.

Per emprar el classroom i fer els tallers setmanals com a treball personal (amb sol·licitud).

Per fer la programació setmanal (amb sol·licitud).

Per fer el registre (amb sol·licitud) una vegada a la setmana (s’ha de compartir al referent).

Als tallers.

Per emprar el classroom i fer els tallers setmanals com a treball personal (amb sol·licitud).

Per fer la programació setmanal (sense sol·licitud).

Per fer el registre (amb sol·licitud) una vegada a la setmana (s’ha de compartir al referent).

Per fer recerques justificant al referent el que voleu cercar (amb sol·licitud).

Als tallers.

Per emprar el classroom de tots els ambients per fer treballs personals (amb sol·licitud).

Per fer la programació setmanal (sense sol·licitud).

Per fer el registre (amb sol·licitud) una vegada a la setmana (s’ha de compartir al referent).

Per fer recerques justificant al referent el que voleu cercar (amb sol·licitud).

Contacta'ns

Adreça

Carrer Anfos s/n , 07687 S'Illot

Telefon

971811082

Email

ceiptalaiot@educaib.eu

Horaris

Dl a Dv 8:45 a.m. a 13:45 p.m.

Atenció a les families

Dimecres 14:00 p.m. a 15:00 p.m.

Envia la teva sol.licitud

SOL.LICITUD CATALÀ

SOL.LICITUD CASTELLÀ

SOL.LICITUD ANGLÈS